Địa chỉ : B50, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, HCM Website : www.netmi.vn
Email : tranhuyen.vn9@gmail.com
Tel :0936.102.479 - 0909.319.234 Hotline :  0936.102.479 - 0909.319.234